Το Σωματείο «Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ» για την ενίσχυση των σκοπών του Χριστοδουλείου Ιδρύματος, εξέδωσε και αυτή τη χρονιά ημερολόγια τοίχου. Αγοράζοντας ημερολόγια από την «ΕΠΙΓΝΩΣΗ», ενισχύετε το Χριστοδούλειο Ίδρυμα.

Τιμή ημερολογίου: 4€

Τα ημερολόγιά μας μπορείτε να τα βρείτε στα γραφεία του Ιδρύματος.