Πρόσφατα το Χριστοδούλειο ξεκίνησε συνεργασία με την Εξέλιξη Ζωής, μια νέα μη κερδοσκοπική οργάνωση που στόχο έχει να βοηθά τα ιδρύματα παιδικής προστασίας με ποικίλους τρόπους. Η ιδρύτρια της δράσης, Δήμητρα Καλαντώνη ξεκίνησε με κύριο και πρωταρχικό στόχο να δημιουργήσει πλαίσιο ομαλής μετάβασης για τα παιδιά των ιδρυμάτων, στην κοινωνία. Ωστόσο η "εξέλιξη ζωής" συνεισφέρει στο έργο των ιδρυμάτων καταγράφοντας τις ανάγκες των χώρων παιδικής προστασίας και οργανώντας εκπαιδευτικές εκδρομές με πλούσια ερεθίσματα για τα παιδιά.