Ακολουθώντας πάντα το νομοθετικό πλαίσιο έπρεπε να εξηγηθεί, τι είναι η αναδοχή, σε παιδιά που το ίδρυμα έχει γίνει η δική τους οικογένεια, και παράλληλα να αντιμετωπιστούν οι προσδοκίες των υποψήφιων ανάδοχων γονέων.Να διαχειριστούμε τις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες κάθε παιδιού αλλά και αυτές που προκύπτουν.
Κάθε παιδί είναι αντιμέτωπο με τον δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα που ακολουθείται από συναισθήματα, άμυνες και μια γενικότερη σύγχυση στον οικογενειακό δεσμό.
Παρόλα αυτά διαθέτουν ψυχικά αποθέματα και θέληση να συμμετέχουν σε ένα πιθανό ταίριασμα με ανάδοχους γονείς, υπό τον φόβο της απόρριψης.
Με την υποστήριξη της κοινωνικής υπηρεσίας και των φροντιστών, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά.
Σκοπός μας, να συνεργαστούμε όλοι μαζί απέναντι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλοι, για να κρατήσουμε ζωντανά τα όνειρα και τις ελπίδες τους.