Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κοινωφελή οργανισμό Spark Projects για την ολοκλήρωση προγράμματος εκμάθησης υπολογιστών σε τροφούς και τροφίμους.

Το πρόγραμμα "SPARK" ξεκίνησε το 2018 και ολοκληρώθηκε φέτος με μεγάλη επιτυχία.

Ευχαριστούμε για την εκπαίδευση τόσο τα στελέχη του οργανισμού όσο και τους πολύ καλούς εκπαιδευτές.

βεβαίωση συμμετοχής Spark Projects Χριστοδούλειο Ίδρυμα