"Τα παιδιά δεν διαφέρουν πολύ από τους χαρταετούς. Είναι φτιαγμένα να πετάνε. Χρειάζονται όμως τον αέρα- απεριόριστη αγάπη, εμπιστοσύνη και ενθάρρυνση" (Gigl Graham Tchividjian).
Γεμάτοι ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο για όλα τα παιδιά που φιλοξενούμε, αποχαιρετάμε ακόμα ένα παιδί που είχε την επιλογή ταιριάσματος με ανάδοχη οικογένεια. Συγχαίρουμε το υποψήφιο ανάδοχο ζευγάρι που συνέβαλε στην αποϊδρυματοποίηση ενός παιδιού.

Ανάδοχη οικογένεια Χριστοδούλειο Ίδρυμα