Αν ο χρόνος σας ή η θέση σας δεν σας επιτρέπουν να μας επισκεφτείτε για την προσφορά σας, μπορείτε να κάνετε Ειδική Εντολή Πληρωμής που εκδίδεται στα Καταστήματα ΕΛΤΑ και χρησιμεύει στη μεταφορά χρημάτων από οποιονδήποτε αποστολέα προς οποιονδήποτε παραλήπτη (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο) σε όλη την Ελλάδα. Πολύ απλά λοιπόν μπορείτε να πάτε στο πιο κοντινό Κατάστημα ΕΛΤΑ και σε σύντομο χρονικό διάστημα να στείλετε και εσείς την βοήθεια σας.